ΣΕΤ ΣΥΝΔ. ΒOΥΤΑΝΙOΥ

Περιλαμβάνει 1,5 m λάστιχο βουτανίου, ρυθμιστή υγρ. Χαμηλής πίεσης ρυθμιζόμενο 1,5 Κgr, δυο σφικτήρες.